#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

فرماندار بیرجند : هر گونه تجمع در تفرجگاه ها بیرجند و جاده سلامت ممنوع اعلام می شود