#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: هر اقدام مثبت در حوزه فرهنگی به مثابه جهادی بزرگ است.
طالبی با بیان این مطلب در جلسه تکریم و معارفه مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خاطرنشان کرد: با توجه به این که دشمن، فرهنگ و اجتماع را هدف قرار داده و با هر اهرم فشاری این حوزه ها را تحت الشعاع قرار می دهد، لذا در این زمینه نیاز به جهاد داریم.
🔹تلاش شبانه روزی، وجدان کاری و اعتقاد راسخ، لازمه کار در حوزه فرهنگی اجتماعی است