ا

🔺 پیرو برگزاری جلسات مستمر جهت پیگیری و رفع مشکلات پیمانکاران پروژه های باند دوم استان خراسان جنوبی و برگزاری جلسه اخیر پیرامون مشکل تامین سوخت پیمانکاران راهسازی، صبح امروزجلسه ای بمنظور بررسی و رفع مشکلات مرتبط با منابع طبیعی با حضور مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی به همراه معاونین مرتبط و مدیرکل منابع طبیعی استان و معاونین ایشان در محل اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد.

🔸مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در این جلسه ضمن تشکر از همراهی و همکاری این مجموعه با اداره کل راه و شهرسازی استان بیان داشت : در حوزه احداث باند های دوم استان هدف گذاری کرده ایم ۲۵۰ کیلومتر در سالجاری تکمیل شود که دراین راستا پروژه ها بصورت مستمر مورد پایش قرارگرفته جلسات متعدد کارشناسی برگزار وهر ۲۰ روز مورد بازدید قرار می گیرند و در جلسات ماهیانه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرند .

🔺وحید داعی افزود: بنابراین در این جلسات حضور می یابیم تا هماهنگی های لازم را انجام دهیم تا ضمن تسریع در اجرای پروژه ها از ایجاد هر گونه وقفه جلوگیری نماییم.

🔸 گفتنی است دراین جلسه موارد و مشکلات مختلف در ۲ بخش راه و مسکن مرتبط با منابع طبیعی مطرح گردیدکه میتوان به : عدم تحویل زمین به پیمانکاران و تاخیر و ایجاد مشکل در ادامه عملیات اجرایی ، نحوه استفاده از معادن ومصالح مورد نیاز راهسازی از سوی پیمانکاران ، موضوع کسب رضایت از مرتع دار ومشکل در روند اجرایی پروژه ها ، اعلام خط پروژه های ملی و استانی به منابع طبیعی جهت صدور مجوزات لازم و همچنین همکاری در تامین زمین جهت احداث واحدهای طرح اقدام ملی مسکن در برخی از شهرهای استان اشاره نمود که پس از بررسی های لازم اکثر موارد و مشکلات مرتفع و تصمیمات لازم جهت اجرا اتخاذ گردید.