🔹وزیر جهاد کشاورزی گفت: هدف اصلی از سفر به خراسان جنوبی، کمک به توسعه پروژه های عمرانی بخش کشاورزی استان است.
🔹بهدکتر خاوازی که به منظور سفری دو روزه و حضور در برنامه های ویژه گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر به استان سفر کرده در بدو ورود به خراسان جنوبی  از هدف سفرش گفت.
🔹وی تصریح نمود: وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از فعالیت های صورت گرفته در بخش عشایری سطح کشور، خراسان جنوبی را برای افتتاح پروژه های ویژه روز ملی روستا و عشایر انتخاب کرده است.
🔹وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: افتتاح پروژه آبرسانی به محلات عشایری شهرستان زیرکوه، برنامه ای است که به صورت ویدئو کنفرانسی و با حضور رئیس جمهور انجام می شود.
🔹خاوازی ادامه داد: افتتاح پروژه آبخیزداری به عنوان یکی از پروژه های بسیار مهم برای استان نیز در این برنامه دیده شده است.