فرماندار زیرکوه گفت: ملخ‌های کوهان‌دار به هزار و ۲۰۰ هکتار از تاغزارهای این شهرستان از سمت خراسان رضوی هجوم آوردند.

محمدرضا غیرتی افزود: این ملخ‌ها از استان خراسان رضوی و از سمت تاغزارهای کال شور به اراضی شهرستان هجوم آوردند.

وی با بیان اینکه در خصوص هجوم این ملخ‌ها بلافاصله جلسه فوق العاده مدیریت بحران در شهرستان برگزار شد، بیان کرد: همچنین به استان همجوار هم اعلام شده که بحث نظارتی و مقابله‌ای اقدامات لازم در این زمینه انجام شود و در این خصوص لازم است اداره کل منابع طبیعی استان نیز اقدامات فوری را انجام دهد.

فرماندار زیرکوه گفت: این ملخ‌های اکنون در مرحله پوره یعنی پیش پرواز قرار دارند، تمام تلاش ما این است که با مقابله لازم از ورود این ملخ‌ها به اراضی کشاورزی جلوگیری کنیم.

غیرتی بیان کرد: در زمینه مبارزه جدی با این آفت نیاز به اعتبار داریم، امسال بارندگی خوبی داشتیم و مراتع شهرستان سرسبز است و در مجموع زمانی که مراتع غنی است هجوم آفات افزایش می‌یابد.

وی عنوان کرد: کانون شناسایی شده تا حدودی در مجاورت اراضی کشاورزی برخی روستاها قرار دارد که باید با مبارزه به آن از ورود به اراضی کشاورزی روستاهای شهرستان جلوگیری کنیم.

غیرتی گفت: یکی از مهمترین آفات تاغ زارها، ملخ‌های کوه‌اندار هستند که هر سال از اوایل فروردین، پوره‌های ملخ از کپسول‌های تخم‌گذاری شده داخل ماسه‌های بادی بیرون آمده و شروع به تغذیه از سرشاخه‌های تاغ می‌کنند.