نیک سالار به عنوان معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد