فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبی گفت: علی رغم وجود تحرکات در کشور افغانستان، هیچ گونه نگرانی در حوزه مرز مشترک ایران و افغانستان وجود ندارد.

 امیر محمودی فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبی گفت: علی رغم وجود تحرکات در خاک افغانستان، هیچ گونه خلل و آسیبی متوجه کشور ما و مرز‌های ایران نیست.

او افزود: کماکان مأموریت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرز‌ها ادامه دارد و تا زمانی که وضعیت بین المللی مرز‌ها به ثبات برسد، نیرو‌های ارتش در مرز حضور دارند.

امیر محمودی اظهار کرد: علاوه بر مأموریتی که ۳ سال است توسط ارتش جمهوری اسلامی در مرز انجام می‌شود، مقدار دیگری از مرز به مأموریت ارتش اضافه شده است و در حال حاضر تمام مرز ایران با افغانستان زیر چتر پوشش نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است