#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

فرماندارن معزز،مدیر کل آموزش و پرورش استان و رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجندنگرانی زیادی از بابت عدم اجرای دقیق پروتکل ها بهداشتی در مدارس سطح استان بخصوص بیرجند به رسانه خبر و هنر گزارش می شود که باعث نگرانی دانش آموزان ،والدین دانش آموزان و معلمین محترم و کادر اجرایی مدارس گردیده است در ایام اوج گیری کرونا در استان به نگرانی این اقشار پاسخ داده تا خیالی آسوده تر و بی استرس در جامعه باشد