معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: نگاه به معدن، توجه به زیرساخت های اشتغال زا است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

علیرضا عباس زاده  در جلسه هیئت حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن خراسان جنوبی اظهار کرد: نگاه به معدن، توجه به توسعه زیرساخت های اشتغالزا است.

عباس زاده گفت: با توجه به خشکسالی‌های چندین ساله، تنها راه اشتغالزا برای این استان توجه ویژه به حوزه معدن است.

وی متذکر شد: ادارات کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری باید تمام تلاش خود را برای توسعه اشتغال در استان بکار گیرند.

معاون استاندار، کشاورزی را با توجه به شرایط اقلیمی استان، اشتغالی ناپایدار برشمرد و تأکید کرد: معدن می تواند توسعه پایدار به همراه داشته باشد.

عباس زاده با اشاره به سیاست های دولت مبنی بر توسعه درختکاری، تصریح کرد: نباید فقط به خاطر چند درخت بنه بیابانی از اکتشاف و حفاری معدن جلوگیری کرد.

وی افزود: طبق قانون، معدن داران باید دو برابر سطحی که تخریب عرصه دارند، نسبت به کاشت درخت اقدام نمایند.

عباس زاده افزود: این قانون به معنای کمک به محیط زیست و منابع طبیعی است و بسیار حائز اهمیت است.

معاون استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: در مجموع باید به سمتی برویم که هم محیط زیست و منابع طبیعی خراسان جنوبی و هم اشتغال استان حفظ شود.