بهدانی: طبق مصوبات ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده است بودجه سال آینده به صورت برنامه ای تدوین گردد.

جلسه تدوین مدل رشد اقتصادی بر اساس بخش های اولویت دار استان به منظور پیشنهاد طرح-پروژه های مرتبط به تفکیک هر بخش در سطح شهرستان، به ریاست بهدانی معاون هماهنگی برنامه و بودجه و با حضور  لطفی معاون آمار و اطلاعات، خانی نژاد سرپرست حوزه برنامه ریزی و نمایندگان دستگاه های اجرایی استان در سازمان برگزار شد.
در این نشست بهدانی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی؛ با تاکید بر این موضوع که طبق مصوبات ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده است بودجه سال آینده به صورت برنامه ای تدوین گردد افزود: رویکرد تدوین لایحه بودجه در سال آتی از بالا به پایین است به نحوی که بر اساس هدف گذاری اهداف کلان اقتصادی در کشور و استان ها و تعیین بخش های اولویت دار در تحقق رشد اقتصادی، طرح پروژه های مرتبط با هر بخش با تاکید بر ارتقاء بهره وری، مشارکت بخش غیر دولتی و مدنظر قرار دادن رویکرد های آمایش سرزمین احصاء خواهد گردید.
در ادامه لطفی معاون آمار و اطلاعات سازمان توضیحاتی در خصوصی نحوه تعیین رشد اقتصادی و سهم بخش های اولویت دار از رشد اقتصادی استان ارائه نمود و سپس جداول تهیه شده در راستای تعریف طرح- پروژ ها به تفکیک شهرستان تشریح گردید.
و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء مقرر گردید با عنایت به اهمیت موضوع جداول ارسالی به دستگاه های اجرایی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۳۰ شهریور جاری به حوزه برنامه ریزی سازمان برای جمع بندی نتایج ارسال گردد.