#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

نه فوتی جدید بر اثر کرونا ویروس در خراسان جنوبی تفکیک آماری دقیق کرونا ویروس را تا به امروز در خبر و هنر ببنید

■آزمایشات■
● کل آزمایش: ۳۰۰۶۲
● کل منفی: ۱۷۰۶۳
● کل مثبت: ۱۲۹۹۹
● جدید: ۲۴۸
▪️ مثبت: ۱۱۰ (۴۴%)
¤بستری۲۴
¤سرپایی۸۶

▪️ تفکیک جدید و (تزایدی)
-بیرجند ۳۱
-فردوس ۸
-قاین ۱۵
-طبس۱۴
-نهبندان۱۰
-درمیان ۱
-سربیشه ۸
-سرایان ۷
-بشرویه ۹
-زیرکوه ۵
-خوسف ۲

■وضعیت فعلی بیماران■
● بستری تنفسی: ۳۱۱
● بستری مثبت: ۱۸۰
● مثبت‌آی‌سی‌یو: ۴۵
● مثبت بدحال: ۱۴
● مثبت بهبود یافته یا قرنطینه خانگی ۱۲۲۰۰

●کل فوت مثبت: ۶۱۹
▪️جدید ۹
-بیرجند آقای ۸۷ و خانم ۵۴
-درمیان خانم ۸۸ و ۸۵ و آقای۸۸
-قاین خانم ۸۶ و آقای ۶۷
-طبس آقای ۷۹
-نهبندان خانم ۸۰
📆چهارشنبه ۹۹/۰۹/۱۲