در شبانه روز گذشته مورد جدیدی از فوت کرونایی در خراسان جنوبی ثبت نشد و تعداد این بیماری در استان همان هزار و ۴۷۸ نفر است.

نهمین روز متوالی بدون فوتی کرونا در خراسان جنوبی

، دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: روز گذشته ۱۴۵ آزمایش تشخیص مولکولی و سریع کرونا در استان انجام شد که در مجموع ۲۸ بیمار جدید شناسایی شد.

شریف زاده افزود: از این تعداد ۱۴ مورد از بیرجند، ۱ مورد از درمیان، ۱ مورد از زیرکوه، ۱ مورد از سرایان، ۴ مورد از طبس، ۳ مورد از فردوس، ۳ مورد از قائنات و ۱ مورد از نهبندان شناسایی شد.

به گفته دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان در حال حاضر ۴۷ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های خراسان جنوبی بستری هستند که ۳۱ نفر کرونا مثبتند.

شریف زاده گفت: ۹ مورد بیمار کرونا مثبت در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و حال عمومی ۳ نفر نامساعد است.

همچنین در ادامه عملیات واکسیناسیون کرونا در استان تا روز گذشته ۵۸۹ هزار و ۱۱۴ نفر واکسن نوبت اول، ۵۳۳ هزار و ۹۹۰ نفر واکسن نوبت دوم ۲۲۶ هزار و ۸۴۶ نفر واکسن نوبت سوم و ۱۳ هزار و ۹۹۰ نفر نوبت چهارم واکسن را دریافت کردند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور