اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: سال گذشته مبلغ ۴۰ میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به استان خراسان جنوبی در راستای مقابله با پدیده گرد و غبار اختصاص یافت . وی افزود : مبلغ اختصاصی از این اعتبار به اداره کل حفاظت محیط زیست استان بالغ بر ۷ میلیارد تومان بوده است. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: بر اساس مبلغ اعتباری اختصاص داده شده به حفاظت محیط زیست استان ، طرح ها و پروژ های متعددی در خصوص مقابله و همچنین کاهش پدیده گرد و غبار در استان خراسان جنوبی شامل حفاظت، قرق و مدیریت چرا – مراقبت، آبیاری و واکاوی و کاشت – احداث و اصلاح جاری انتقال ، توزیع آب و تعمیر آبشخورها-حفظ و نگهداری ، تامین و تجهیز ایستگاههای سنجش ، پایش و آنالیز گردو غبار و… تعریف و در حال اجرا می باشد.حسن اکبری با اشاره به این موضوع که خراسان جنوبی بیش از دو میلیون هکتار کانون فرسایش بادی دارد که شامل ۳۵ کانون بحرانی گرد و غبار در استان می باشد گفت: فعالیت‌های انسان‌ساز بر این موضوع تاثیر بسزایی گذاشته و در بخش‌هایی از استان چرای بی‌رویه دام باعث کاهش پوشش گیاهی شده است . مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: بر همین اساس ، اعتباری بالغ بر یک میلیارد و نهصد میلیون تومان از اعتبار اختصاصی در حوزه گرد و غبار به استان خراسان جنوبی به مراقبت ، آبیاری و واکاوی کاشت نهال در حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی مناطق تحت مدیریت استان خراسان جنوبی اختصاص داده شد. اکبری تسریع کرد: این طرح در مناطقی از شهرستانهای فردوس، نهبندان،قاین ، درمیان و سربیشه در حال اجرا می باشد.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: تا کنون ۷۵ درصد از این اعتبار هزینه شده و مابقی در سال جاری با برنامه ریزی ها و انعقاد قراردادهای انجام شده اجرایی و عملیاتی خواهد شد.