#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: روز گذشته ۵۵۶ آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شد که در مجموع ۲۵۲ بیمار جدید شامل ۶۶ بستری و ۱۸۶ مورد سرپایی شناسایی شدند.

🔸دکتر مهدی زاده افزود:از این تعداد ۷۲ مورد از بیرجند، ۴۲ مورد از قاینات، ۳۸ مورد از زیرکوه، ۲۹ مورد از طبس، ۱۶ مورد از د رمیان، ۱۷ مورد از سرایان، ۱۱ مورد از فردوس، ۱۴ مورد از نهبندان، شهرستان‌های خوسف و سربیشه هرکدام ۶ مورد، و از شهرستان بشرویه یک مورد جدید شناسایی شد.