مدیرکل حوزه و روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی گفت: نمایندگی وزارت خارجه می تواند به رشد و تعالی استان خراسان جنوبی، کمک کند.
مهدی مرادی با تأکید بر این مطلب در جریان دیدار نماینده وزارت خارجه در استان، خاطرنشان کرد: با عنایت به مرزی بودن استان، حضور و استمرار فعالیت نمایندگی وزارت خارجه در خراسان جنوبی برای ما مهم است.
🔹وی با اشاره به نگاه ویژه استاندار به موضوع توسعه خراسان جنوبی، تصریح کرد: از ظرفیت نمایندگی وزارت خارجه در توسعه روابط بین المللی استان باید حداکثر استفاده را ببریم.
🔹به گفته وی؛ پیگیری های جدی استاندار برای استقرار نماینده وزارت خارجه در استان، صرفاً به جهت اهمیت فعالیت های مؤثر این مجموعه در راستای توسعه بود که خوشبختانه نتیجه داد.
🔹مدیرکل روابط عمومی، ۳۳۱ کیلومتر مربع مرز مشترک را یک فرصت مغتنم برای مراودات بین المللی عنوان کرد و اظهار داشت: از ظرفیت های بکر و منحصر بفرد خراسان جنوبی در حوزه های معدن، گردشگری، کشاورزی و آی تی می توان برای رونق مرز استفاده کرد.
🔹مرادی به فعالیت قابل توجه مرز ماهیرود در شهرستان سربیشه اشاره کرد و ادامه داد: هنوز نتوانسته ایم از زیرساخت های مهیا شده در بازارچه های مرزی شهرستان های زیرکوه، درمیان و نهبندان استفاده مطلوبی داشته باشیم.
🔹وی از حضور مؤثر دکتر کاظمی قمی نماینده رئیس جمهور در افغانستان گفت و اظهار داشت: حضور ایشان و اقداماتی که دولت در دستور کار قرار داده، می تواند به توسعه مراودات خراسان جنوبی و کشور با افغانستان بینجامد.
🔹به گفته وی؛ نمایندگی وزارت خارجه در خراسان جنوبی می تواند از فرصت حضور دکتر کاظمی قمی استفاده مطلوبی ببرد.
🔹مدیرکل حوزه استاندار به جایگاه نهم استان در جذب سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد و گفت: در کل دولت های قبل ۱۳ سرمایه گذاری خارجی در استان داشته ایم، در حالی که تنها در دو سال فعالیت دولت سیزدهم، ۱۳ سرمایه گذار خارجی در استان فعال شده اند.
🔹مرادی، حضور سرمایه گذاران خارجی را ارزآور عنوان کرد و متذکر شد: نمایندگی وزارت خارجه می تواند در جذب سرمایه گذاران خارجی نقش مؤثری ایفا نماید.
🔹رئیس دفتر نمایندگی وزارت خارجه در خراسان جنوبی هم در این دیدار به تشریح اقدامات صورت گرفته پرداخت و از اهداف و برنامه هایی گفت که در راستای توسعه استان در دستور کار دارد.
🔹ابراهیمی، ظرفیت های خراسان جنوبی را بسیار ارزشمند برشمرد و تصریح کرد: به منظور معرفی این ظرفیت ها، اقداماتی در دستور کار است که به محض نتیجه دادن اطلاع رسانی خواهد شد.
🔹وی با اشاره به تعدد و تنوع صنایع دستی استان، اظهار داشت: از جمله کارهایی که به طور جدی دنبال می شود، تهیه بسته هایی حاوی صنایع دستی مناطق مختلف استان به منظور معرفی این توانمندی هاست.
🔹به گفته وی؛ این بسته ها قرار است به عنوان سفیران معرفی ظرفیت های خراسان جنوبی در اختیار سفرای ایران در مناطق مختلف قرار گیرد.
🔹شایان ذکر است: مدیران کل حراست و امور بانوان و خانواده استانداری و مشاور استاندار در امور ایثارگران هم در این دیدار حضور داشتند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور