دکتر مصطفی نخعی نماینده نهبندان و سربیشه و حجت الاسلام والمسلمین مجید نصیرایی نماینده  فردوس، طبس، سرایان و بشرویه عضو  کمیسون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ شدند.

آقایان علی اکبر بسطامی، خلیل بهروزی فر و علی بابایی کارنامی به عنوان نمایندگان کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ انتخاب شدند.

آقایان حجت الله فیروزی، عبدالناصر درخشان و سیدمحسن دهنوی به عنوان نمایندگان کمیسیون صنایع برای عضویت در کمیسیون تلفیق انتخاب شدند.

هادی بیگی نژاد، کیوان مرادیان و مصطفی نخعی به عنوان اعضای کمیسیون انرژی برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ انتخاب شدند.

محمدرضا احمدی، امانقلیچ شادمهر، محمد وحیدی به عنوان نمایندگان کمیسیون آموزش در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ انتخاب شدند.

علیرضا زندیان مهدی طغیانی و سیدکاظم موسوی به عنوان نمایندگان کمیسیون اقتصادی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ انتخاب شدند.

احمددنیامالی، غلامعلی کوهساری، اسماعیل حسن زهی به عنوان نمایندگان کمیسیون عمران در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ انتخاب شدند.

علی اصغر باقرزاده، محمدرضا میرمحمدی، رضا آریان پور به عنوان نمایندگان کمیسیون بهداشت در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ انتخاب شدند.

جلال رشیدی کوچی، محمدرضا صباغیان، محمد صفری ملک میان به عنوان نمایندگان کمیسیون شوراها در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ انتخاب شدند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور