نمایندگان خراسان جنوبی عضو چه کمیسیون‌های شدند حضور نمایندگان خراسان جنوبی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم مشخص شد. آقای حسین خسروی اسفزار نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف عضو کمیسیون سیاست داخلی و شوراها آقای سلمان اسحاقی نماینده مردم قاین و زیرکوه عضو کمیسیون قضایی و حقوقی آقای مصطفی نخعی نماینده نهبندان و سربیشه عضو کمیسیون انرژی حجت الاسلام مجید نصیرایی نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان عضو کمیسیون فرهنگی