نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی رای خود را به صندوق انداخت