#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

در قالب برگزاری چهارمین هفته فیلم و عکس خراسان جنوبی، فیلم های منتخب جشنواره فیلم کوتاه تهران ۱۸ و ۱۹ اسفند نمایش داده می شوند.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: چهارمین

نمایش فیلم های منتخب جشنواره فیلم کوتاه تهران هفته فیلم و عکس خراسان جنوبی، ۱۷ لغایت ۱۹ اسفند سال جاری به همت انجمن سینمای جوانان بیرجند برگزار می شود.

سید علی زمزم با بیان این که افتتاحیه نمایشگاه عکس، سه‌شنبه ۱۷ اسفند، ساعت ۱۷ در محل نگارخانه شهر برگزار خواهد شد، افزود: نمایش و نقد فیلم های منتخب جشنواره فیلم کوتاه تهران و تولیدات انجمن سینمای جوانان بیرجند نیز ۱۸ و ۱۹ اسفند، ساعت ۱۷ تا ۲۰ در محل سالن گلبانگ واقع در مطهری ۲۳ انجام می شود.

زمزم گفت: زمان برگزاری اختتامیه نیز پنجشنبه ۱۹ اسفند، ساعت ۱۹ در سالن گلبانگ، برنامه ریزی شده است.