#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

نمایشگاه اکسپو آثار نقاشی و تصویرسازی با عنوان “روی خاک” از آثار الهه جعفرزاده و مهسا مهدیزاده در باغ و عمارت جهانی اکبریه در حال برگزاری است .
.در این نمایشگاه آثار در هنرمند استان الهه جعفرزاده و مهسا مهدیزاده به نمایش گذاشته شده أست که در این آثار نقاشی های زیبایی روی کاشیهای خام الهام گرفته شده از عناصر موجود در باغ ها و معماری ایرانی به تصویر کشیده شده است.
این نمایشگاه از ٢٧ لغایت ٣ شهریور ماه صبح هااز ساعت ١٠ تا ١٢ و عصر ها از ساعت ١٩ تا ٢١ در محل نگار خانه باغ و عمارت جهانی اکبریه پذیرای علاقه مندان خواهد بود.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس هنری و ا.حسن پور