بهاری مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی  در مراسم  رونمایی از پوستر اولین جشنواره منطقه ای مطبوعات شرق کشور «یادمان پروفسور معتمدنژاد» با تاکید بر این که خراسان جنوبی خاستگاه مردان بزرگی است که پایه گذار علوم مختلف بودند ، اضافه کرد: پروفسور معتمد نژاد نیز یکی از مفاخری است که علوم ارتباطات را در کشور پایه گذاری و در راستای توسعه و ارتقا این عرصه تلاش های بسیاری کرد.

وی خواستار پایدار ماندن این جشنواره شد و افزود: جایزه ای نیز به صورت سالانه یا دوسالانه به میزبانی خراسان جنوبی برای این جشنواره در نظر گرفته شود.

بهاری خاطرنشان کرد: استانداری خراسان جنوبی آمادگی دارد درصورت حمایت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی برای تدوام یافتن جشنواره، اعتباراتی را تخصیص دهد.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با اشاره به این که نشریات خراسان جنوبی به دلیل هم مرزی این استان با افغانستان می توانند در ایجاد امنیت و توسعه پایدار نقش بسازایی ایفا کنند ، تصریح کرد: هنوز ظرفیت رسانه ای استان به جایگاه اصلی خود نرسیده اما این اقدامات و برگزاری جشنواره ها موجب رشد کمی و کیفی خواهد شد.

به گفته وی حتی می توان به دلیل شباهت های فرهنگی و زبانی، جشنواره مشترکی را با کشور افغانستان برنامه ریزی کرد.