#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

خراسان جنوبی از وضعیت خیلی پرخطر و پرخطر شیوع کرونا خارج شد و همه شهرستان های استان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند.

بر اساس آخرین نقشه وضعیت کرونا مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمام شهرستان‌های خراسان جنوبی در وضعیت زرد (خطر متوسط) قرار گرفتند.

هفته گذشته  شهرستان بیرجند در وضعیت قرمز قرار داشت و شهرستان‌های نهبندان، درمیان و سرایان در وضعیت نارنجی و مابقی شهرستان‌ها در وضعیت زرد قرار داشتند.

بر اساس این نقشه هم اکنون هیچ نقطه‌ای در استان در وضعیت قرمز (خیلی پر خطر)، نارنجی (پر خطر) و وضعیت آبی (خطر کم) قرار ندارد.

احتمال تغییر روزانه این نقشه با توجه به میزان بیماران با نشانه‌های حاد تنفسی در شهرستان‌ها وجود دارد.