معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: این امر که دشمن درصدد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران برآمده نشانگر اقتدار نظام است.

سید محمد رضا طالبی، در مراسم روز قاینات بیان کرد: این حماسه، این افتخاری بزرگ برای مردم خراسان جنوبی است.

، وی ضمن ابلاغ سلام استاندار، تصریح کرد: مردم قاینات سهم بسیاری خوبی در استقبال از رئیس جمهور داشتند؛ با وجود این که این شهرستان دارای شاخصه های بسیاری است اما شما روز قاینات را با نام و یاد شهدا رقم زده‌اید که این موضوع افتخاری برای شماست که با انجام این کار یاد و خاطره شهدا را زنده نگاه داشته‌اید.

طالبی تصریح کرد: از اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب که امام (ره) با رهنمودهای پیامبر گونه خود دست رد به سینه دشمنانی زد که هدفی جز غارت منافع غنی ایران نداشتند، در صدد براندازی نظام اسلامی ایران برآمدند وتا کنون از انجام هیچ اقدامی درنگ نکرده‌اند.

وی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه دشمن ادامه داد: اگر دشمن بخواهد کوچکترین ضربه‌ای را به نظام اسلامی ایران وارد کند، توانایی آن را داریم که قبل از رسیدن به مرزهای ایران، آن را به خودشان برگردانیم.

طالبی با بیان اینکه گروه‌های مختلف مردم خراسان جنوبی با حضور چشمگیر خود در مراسم استقبال از رئیس جمهور حماسه آفریدند، تصریح کر در گذشته بعضی انجام امور زیربنایی را منوط به توافق در برجام و رابطه با کشورهای اروپایی و آمریکا می‌دانستند که هنوز هم این رویکرد در جامعه وجود دارد.

وی با بیان اینکه گروه های جهادی محور مقاومت در دنیا حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند، تصریح کرد: هر چند دشمن درصدد انجام انقلاب مخملی در ایران است اما غافل از این است که نظامی که با خون شهدا به پیروزی رسیده، به این راحتی از بین نمی‌رود.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم از ۱۰ نفر از مدال آوران المپیادهای دانش آموزی شهرستان قاینات تجلیل شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور