معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: هدف از اجرای طرح نانی نو نظارت هوشمند و سیستماتیک بر تمامی نانوایی های استان است.

جواد اشرفی در حاشیه بازدید از نانوایی های سطح شهر بیرجند در جمع خبرنگاران گفت: در راستای ساماندهی وضعیت نانوایی های استان و اجرای طرح نانی نو با همراهی دستگاه های عضو کارگروه آرد و نان استان، امروز از مرکز پشتیبانی سامانه نانی نو در سطح خبازی های استان بازدید میدانی به عمل آمد.

وی هدف از اجرای طرح «نانی نو» را نظارت هوشمند و سیستماتیک بر فعالیت کلیه نانوایی های استان دانست و گفت: در این راستا سامانه ای با عنوان نانی نو طراحی شده و همه نانوایی های استان مجهر به دستگاه‌های کارتخوان جدید شده اند.

اشرفی افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان دستگاه متولی، مرکز ارسال پیامکی را طراحی نموده تا عملکرد نانوایی ها براساس سامانه نانی نو به صورت هوشمند به این مرکز پیامکی منتقل شود و این مرکز پیامکی را به عنوان هشدار اولیه به نانوایی اعلام می کند که تناسبی بین پخت و نوع آرد دریافتی وجود ندارد و پس از آن، بازرسی های هوشمند و میدانی از آن واحد خبازی صورت می پذیرد تا علت و چرایی ماجرا بررسی گردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: بازرسی ها از نانوایی ها در سطح بازار دیگر به صورت تصادفی انجام نمی شود، بلکه با اجرای این طرح ملی که زیرساخت اجرای آن در استان نیز فراهم شده است، بانک سپه به عنوان بانک عامل حساب های نانی نو مرکزی را فراهم کرده تا دستگاه های مربوطه آنجا مستقر شوند تا به صورت هوشمند و سیستماتیک این موضوع رصد شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور