چند وقت قبل به دعوت یکی از دوستان رفتم نمایشگاه بین المللی بیرجند برای دیدن نمایشگاه مبلمان چرخی در نمایشگاه زدیم و خارج شدیم از غرفه های بیرون نمایشگاه قیمت کالایی را گرفتم جالب بود در ذهنم افتاد گرانتر از بیرون است بله گرانتر بود دقیقا دوبرابر بازار بیرجند حالا این نکته دارد : اگر نظارت های اداره کل صمت در نمایشگاه به مثابه ی این مورد باشد وای بر مردمی که به این سیستم در خراسان جنوبی اعتماد میکنند و وای بر نمایشگاه هایی که تحت عنوان حمایت از مصرفه کننده در این محل برگزار می شود . کاش اداره کل صمت اعلام کند متر و معیار نظارت بر این نمایشگاه و نمایشگاه برگزار شده در این محل چیست ؟ آیا در برگزاری این نمایشگاه ها ضرر و زیان کسبه بومی مد نظر قرار می گیرد یا نه صرفا تکلیف برگزاری نمایشگاه است؟

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور