🔹معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: یکی از دغدغه های اصلی ما بحث نظارت است که مانند حرکت بر روی لبه تیغه برنده ای است.
جواد اشرفی با بیان این مطلب در ستاد تنظیم بازار استان خاطرنشان کرد: در زمینه تأمین کالاهای اساسی برای رفع نیازهای مردم استان مشکلی نداریم.
🔹به گفته وی؛ سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیاز به حمایت دارند تا بتوانند با تعامل و همکاری این حوزه را به خوبی مدیریت کنند.
🔹وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای تأمین سوخت واحدهای تولیدی از جمله سیمان، تأکید کرد: یکی از دغدغه های اصلی ما بحث نظارت است که انجام این کار مانند حرکت بر روی لبه تیغ برنده ای است و باید با دقت و حساسیت انجام شو