ملانوری استاندار جدید خراسان جنوبی با فرمانداران و بخشداران استان به صورت ویدئو کنفراس ، با حضور دکتر عرف معاون سیاسی وزیر کشور در محل سالن جلسات استانداری خراسان جنوبی در برگزار شد.
در این جلسه که از ساعت ۱۵ تا ۱۸ عصر برگزار شد ، فرمانداران به ارائه گزارش اقدامات و تشریح فعالیتهای سیاسی اجتماعی و اجرایی پرداختند ، هم چنین دکتر عرف معاون سیاسی وزیر کشور طی سخنانی بر آمادگی و‌ فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری ، قانونی و ‌سالم انتخابات های ( ریاست جمهوری و‌شوراهای اسلامی شهر و‌روستا طی سال ۱۴۰۰ ) از سوی بخشداران و ‌فرمانداران تاکید داشت