سرکشی از خانواده‌های زندانیان همراه با اعطاء بسته‌های معیشتی در بیرجند
مدیر کل زندان ها به همراه معاونین با ۲خانواده زندانی دیدار و ضمن اعطاء بسته های معیشتی از نزدیک در جریان وضعیت زندگی آنان قرار گرفتند.
، مدیر کل زندان های خراسان جنوبی گفت: خانواده زندانیان بی‌شک از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده که شاید راه طولانی در مسیر پذیرش جامعه به عنوان افراد نیازمند حمایت در پی دارند،چرا که زمانی شخصی وارد زندان می شود، همسر و فرزندان او با انبوهی از مشکلات و گرفتاری ها مواجه شده که خود در ایجاد آن نقش نداشته اند، و این موضوع زمانی دردناک تر خواهد بود که نبود چتر حمایتی از سوی جامعه آسیب های مختلف برای اعضای خانواده زندانی را رقم بزند و زنجیره جرم هر روز گسترده ترمی شود.
«عبدی» افزود:در این میان انجمن های حمایت از زندانیان و مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج به عنوان تنهاترین متولیان حمایت از این افراد و خانواده‌ها و صرفاً با تکیه بر کمک های خیرخواهانه و انسان‌دوستانه خیرین و نیکوکاران گام هایی هرچند کم، اما موثر بر می دارند تا شاید مرهمی باشد بر دردهای انسان‌هایی که جایی برای گفتن مشکلاتشان ندارد.
وی ادامه داد: مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندانیان استان در کنار ایجاد شرایط اشتغال برای زندانیان آزاد شده ،با جلب مشارکت‌های مردمی تلاش می کند گوشه ای از مشکلات معیشتی، آموزشی ،فرهنگی و … خانواده زندانیان را تحت پوشش قرار دهد.
شایان ذکر است؛در این دو سرکشی بسته معیشتی برای هر دو خانواده تهیه و اعطا شد و تهیه تبلت یا گوشی برای فرزندان و زمینه اشتغال زندانی آزاد شده از سوی مرکز مراقبت بعدازخروج کمتر از یک هفته محیا شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور