مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در مراسم محوری بزرگداشت چهل و چهارمین پیروزی انقلاب اسلامی شهر حاجی آباد گفت: دشمن در تلاش است تا دوستداران انقلاب را منفعل، منفعل ها را مخالف و مخالفان را معاند کند.

علی فرخنده در مراسم محوری بزرگداشت چهل و چهارمین پیروزی انقلاب اسلامی شهر حاجی آباد که با حضور مسئولین شهرستان زیرکوه و خیل عظیم مردم انقلابی این دیار برگزار شد؛ گفت: اگر ملت ایران راه امام راحل را فراموش کند سیلی محکمی در برابر هجمه های فرهنگی دشمنان خواهد خورد.

وی با اشاره به فتوای تاریخی میرزای شیرازی افزود: استعمار انگلیس وقتی در جریان قیام تنباکو با ورود مرجعیت دینی ایت الله میرزای شیرازی و آن فتوای تاریخی تحریم تنباکو مواجه شد به نفوذ مرجعیت در بین آحاد مردم پی برد، با طرح نقشه و توطئه ایجاد شیعه انگلیسی (بهاییت) و سنی انگلیسی (وهابیت) در صدد تفرقه افکنی  بین مسلمان جهت رسیدن به اهداف شوم استعماری خود گردید؛ که در این راستا لازم است جوانان انقلابی ایران اسلامی با بصیرت افزایی مراقب باشند تا دشمن به بهانه حرف های نو اتحاد ملی ما خدشه دار نکند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه می بایست جوانان ما نسبت به تاریخ و بزنگاه های انقلاب شناخت داشته باشند؛ گفت: لازم است با تبیین صحیح با استناد به مدارک تاریخی حقایق ظلم و ناعدالتی های آن دوران همچون تاراج سرمایه های ملی برای نسل جوان بازگو و بیان شود.

وی در پایان اظهار کرد: دشمن در تلاش است تا دوستداران انقلاب را منفعل، منفعل ها را مخالف و مخالفان را معاند کند و لازم است جوان ایرانی شعار های انقلاب را فراموش نکند و به اصول انقلاب پایبند و در عمل به آنها کو شا باشند.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور