#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔸 خانم خزعلی معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده ظهر امروز در کهف الشهدا با مادران و همسران شهدا و ایثارگران دیدار و گفت گو کرد.

🔸او در این دیدار گفت: از بزرگترین و مهم ترین وظایف ما این است که به دنبال پیگیری خواسته های خانواده شهدا باشیم.

🔹مشکلات مطرح شده در این جمع را در تهران پیگیری خواهم کرد و از مادران و همسران میخواهم مشکلات مطرح شده را به صورت مکتوب منتقل کنند تا پیگیری های لازم انجام شود.

🔹 در این دیدار جمعی از دختران و زنان خانواده شهدا مشکلات خود در خصوص اشتغال، بیمه، معیشت و مسائل حقوقی خود را با خزعلی در میان گذاشتند که همچنین معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده نیز قول پیگیری این مشکلات را داد.