شهردار بیرجند گفت: میدان شهدا که نقش ترافیکی زیادی در شهر بیرجند دارد، اصلاح و بازسازی می‌شود.

محمدعلی جاوید روز شنبه به رسانه‌ها اظهار داشت: میدان شهدا یکی از قدیمی‌ترین میادین شهر بیرجند است که به دلیل موقعیت مکانی آن و اتصال خیابان‌های منتظری، شهدا، دانشگاه و حکیم نزاری به این میدان، نقش ترافیکی زیادی دارد.

وی افزود: این میدان به دلیل فرم هندسی نامناسب توزیع ترافیکی مطلوبی ندارد که فرم جدید براساس پیشنهاد مشاور و تایید شورای ترافیک اجرا می‌شود.

شهردار بیرجند گفت: قبل از تخریب میدان و بازسازی آن با استفاده از نیوجرسی فرم جدید آن به صورت موقت کار شده است که بازخورد ترافیکی آن مشخص و چنانچه نیاز به اصلاحات دیگری وجود داشته باشد، اقدام شود.

وی افزود: همچنین ساخت میدان به دلیل قدمت بالایی که دارد، فرسوده شده است که به کل تخریب و مجدد احداث خواهد شد.

میادین انقلاب، توحید، الهیه، شهید مصطفی خمینی، سوم مدرس و عروج شهر بیرجند در ۲ سال گذشته اجرا شدند و میادین آیت الله عبادی و شهید سلیمانی نیز در حال اجرا است.