حمایت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از موسیقی فاخر مبتنی بر زیست بوم فرهنگی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در نشست صمیمی با جمعی از فعالان موسیقی استان گفت: در مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنر و موسیقی فاخر مبتنی بر زیست بوم فرهنگی حمایت می کنیم.
علی فرخنده در نشست صمیمی با جمعی از فعالان موسیقی استان با بیان اینکه معتقدیم اگر سطح موسیقی تنزل پیدا کند، هنر محسوب نمی شود؛ افزود: هنر موسیقی دارای یک ریشه و مفهوم بوده و نواختن موسیقی مبتنی بر فطرت انسان شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه موسیقی در گذشته با زندگی مردم پیوند داشته است؛ اظهار کرد: موسیقی و مسئله هنر در زمینه شکل گیری انقلاب و بعد از آن وجود داشته و متن انقلاب و دفاع مقدس بوده است.

فرخنده با بیان اینکه در مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنر و موسیقی فاخر مبتنی بر زیست بوم فرهنگی حمایت می کنیم، افزود: مقوله هنر بسیار ارزشمند است و بر مخاطب تاثیر پذیری زیادی دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه موسیقی سخیف و کم ارزش ضربه بزرگی به بدنه موسیقی زده است؛ اظهار کرد: در حوزه موسیقی خراسان جنوبی جفا شده و آنگونه که شان وموسیقی استان بوده، دیده نشده است.

وی خواستار احیای پیشینه هنر فاخر خراسان جنوبی شد و گفت: این امر نیازمند برگزاری جشنواره هایی به ویژه به میزبانی این استان و معرفی مفاخر موسیقی است.

فرخنده برضرورت تهیه مستند موسیقی استان تاکید کرد و افزود: ساماندهی هنرمندان و فعالان حوزه موسیقی باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم از ظرفیت این افراد استفاده کنیم.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور