#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔸در جلسه هیئت وزیران که به ریاست آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد ، مبلغ ۱۵۱ میلیارد و۸۶۰ میلیون تومان اعتبار به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای، برای جبران خسارات سیل دی ماه سال ۱۴۰۰ در شهرستان‌های استان اختصاص یافت .
🔸این اعتبار در بخش‌های مسکونی و تأسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل هزینه می شود .