سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از موافقت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت با پذیرش و آموزش دستیار تخصصی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد.

؛ دکتر غلامرضا فعال در این خصوص با اشاره به بازدیدهای دوره ای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان های امام رضا(ع)، ولیعصر(عج) و رازی و جلسات دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و دبیر هیئت ممتحنه دانشنامه تخصصی رادیولوژی با مسئولین دانشگاه در خصوص رشته تخصصی رادیولوژی گفت: این دبیرخانه با پذیرش دستیار به صورت قطعی در رشته تخصصی رادیولوژی موافقت کرد.

 وی خاطرنشان کرد: حضوراعضاء هیئت علمی با گرایشات لازم و همچنین انگیزه بالای آنان، وجود تجهیزات تشخیصی متناسب با بار آموزشی و تعداد دستیاران در ۳ بیمارستان آموزشی از نقاط قوت و قابل توجه دانشگاه در این تاییدیه بوده است.

دکتر فعال، ضمن تبریک به دکتر مهیار محمدی فرد مدیر گروه رادیولوژی و کلیه اعضای هیات علمی این گروه و با قدردانی از مسئولین دانشکده پزشکی، بیمارستان ها و دانشگاه اظهار امیدواری کرد، که با تربیت دستیارانی شایسته و متعهد در این رشته تخصصی نیازهای آموزشی، بهداشتی و درمانی استان و جامعه را فراهم نماییم.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور