دومین جلسه کارگروه زیربنایی خراسان جنوبی با تصویب الحاق ۷.۷ هکتار زمین به شهر شوسف و ۳۸ هکتار به شهر آیسک برای طرح نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت همراه بود.

   مدیر کل راه و شهرسازی استان در دومین جلسه کارگروه زیر بنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان  با بیان اینکه در این جلسه ۷ دستور کار از شهرستان بیرجند، سربیشه، سرایان و نهبندان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که با ۶ دستور آن موافقت شد ، گفت:  از مهمترین دستورکار‌های این جلسه که برای تامین زمین مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت انجام شد الحاق طرح ۷/۷ هکتاری شهر شوسف و الحاق طرح ۳۸ هکتاری شهر آیسک بود.

مودی با بیان اینکه زمینهای الحاقی در مجموع حدود ۴۵ هکتار است و  هزار قطعه زمین مسکونی به صورت ویلایی برای متقاضیان این دو شهر تامین می شود، افزود: در حال حاضر با الحاق این زمینها مشکل کسری زمین در شهرهای استان رفع می شود و کمبود زمین وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۲۴ هزار نفر در استان برای طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت ثبت نام کرده اند ، گفت:  متقاضیان واجد شرایط دریافت زمین ۴۸ هزار نفرند که تا الان ۵۸ هزار قطعه زمین تامین شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان از باز بودن سامانه طرح نهضت ملی مسکن برای ثبت نام در طرح جوانی جمعیت در تمامی شهرهای استان خبر داد و افزود: این سامانه برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن برای ثبت نام در شهرهای کوچک همچون درح باز است و متقاضیان میتوانند ثبت نام کنند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور