#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آمارموارد بستری مثبت در خراسان جنوبی در موج چهارم کرونا کمتر از میانگین کشور بوده، اما در موج سوم کرونا تعداد موارد بستری مثبت در خراسان جنوبی فاصله زیادی با میانگین کشورداشته است.