🔴شنیده ها حاکیست ؛

مهندس احمدعلی موهبتی استاندار اصلاح طلب سیستان وبلوچستان به عنوان وزیر #جهاد_و_کشاورزی به مجلس برای اخذرای اعتماد معرفی شده است،موهبتی اهل #خراسان_جنوبی ومتولدشهرستان زیرکوه است،در صورت کسب رای اعتمادمجلس شورای اسلامی وی دومین وزیر اهل خراسان جنوبی بعد از انقلاب وپس از دکترشکوهی وزیر آموزش وپرورش دولت موقت خواهد بود