طی حکمی ازسوی رئیس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران
مهدی بذری داورملی والیبال استان جهت قضاوت مسابقات والیبال دسته اول نوجوانان باشگاهای کشور که به میزبانی شهرستان مشهد مقدس برگزار می شود، دعوت شد.