مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال زراعی آبی تاکنون بیش از ۷۰ میلیون متر مکعب روان آب در سازه‌های آبخیزداری استان مهار و جمع آوری شده است.

 علیرضا نصرآبادی ر بیان کرد: ۲ هزار و ۳۳۵ سازه آبخیزداری با ظرفیت بیش از ۸۵ میلیون متر مکعب در استان وجود دارد که در فروردین ماه بیش از هفت میلیون متر مکعب روان آب مهار شد.

وی افزود: از ابتدای اردیبهشت امسال تاکنون در پی بارندگی‌های مناسبی که رخ داد بیش از ۶۰ میلیون متر مکعب روان آب در سازه‌های آبخیزداری جمع شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی عنوان کرد: بیشترین حجم مدیریت روان آب در اردیبهشت ماه مربوط به شهرستان نهبندان با ۱۰ میلیون متر مکعب و کمترین آن مربوط به شهرستان خوسف با حدود سه میلیون متر مکعب است.

وی درباره حجم کنترل روان آب در سازه‌های آبخیزداری طبس به عنوان بحرانی‌ترین شهر استان از نظر پیامدهای خشکسالی گفت: در بارندگی‌های نیمه اول اردیبهشت در این شهرستان که دارای ۱۹۶ سازه آبخیزداری است، حدود ۹ میلیون متر مکعب روان آب مدیریت شد.

نصرآبادی افزود: سازه‌های آبخیزداری علاوه بر مدیریت روان آب، در کنترل و مهار سیل نیز نقش بسزایی دارند.

سال زراعی – آبی در ایران از اول مهر هر سال شروع می‌شود و تا پایان شهریور سال بعد ادامه دارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور