نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به آموزش های فنی و حرفه ای گفت: اینکه انسانی را کارآموز و توانمند می‌سازید از بسیاری از ناکارآمدی‌ها و آسیب ها جلوگیری می شود.

، آیت الله سید علیرضا عبادیدر دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی اظهار کرد: موجودات دیگر مسیرشان و نیازهایشان و آنچه که برایش آفریده شده‌اند محدود است اما انسان اینگونه نبوده بلکه موجودی نامحدود بوده و دایره نیازش مشخص نیست.

وی تصریح کرد: خلقت انسان بر این اساس بوده و میلیون‌ها هنر وجود دارد که انسان به دنبال آن است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه موجودات دیگر نیاز به آموزش ندارند و امور محدود زندگی خود را می‌دانند، یادآور شد: اما انسان در جنبه‌های ذهنی خالی‌الذهن ساخته شده و در ابتدای خلقت هیچ چیز نمی‌داند و هنری ندارد.

عبادی ادامه داد: این صفحه لوح خالی ذهن انسان خودش نامحدود بودن را می‌رساند که نقص نبوده بلکه خود کمال بوده و ناشی از نامحدود بودن خلقت انسان است.

وی بیان داشت: انواع کمالات مربوط به موجود مستعدی همچون انسان بوده که به همین سبب خلیفه الله نامیده شده و در حدیث قدسی هم به مَثل خداوند از انسان تعبیر می‌شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: لذا اگر انسان مربی، معلم و استاد نداشته باشد موجودی صفر و بی خاصیت بوده ولی از سوی دیگر اگر دارای مربی و معلم باشد به موجودی همه چیز دان تبدیل می‌شود.

عبادی با بیان اینکه بشر در شرایطی که در طول تاریخ داشته گرفتاری‌ها را ایجاد می‌کند و عمرش را در گرفتاری‌ها به جای تبدیل آن برای فراگیری می‌گذراند که امیداست این پیچ تاریخی به اتمام رسیده و به تمدن اسلامی و ظهور صاحب اصلی رسیده تا بشر او را دیده و خودش را بشناسد.

وی با اشاره به اینکه علم آموزی شغل بوده ولی از نوع شغل انبیا است، اضافه کرد: وقتی با ادب و شیوه مکتبی موضوعی که مورد نیاز جامعه و فرد بوده را آموزش می‌دهید در واقع حیات را به فرد هدیه می‌کنید.

نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی افزود: اینکه انسانی را کارآموز و توانمند می‌سازید و از بسیاری از ناکارآمدی‌ها و بدی‌ها جلوگیری و امیدوار به زندگی می‌کنید بسیار ارزشمند است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور