” آب امانتی است الهی ، پس با صرفه جویی در آن، امانتداری صالح باشیم.”

شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد اجرای پروژه نگهداری ،راهبری و  بهره برداری تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند را از محل اعتبارات جاری(منابع داخلی) از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط، دعوت می­شود برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۲۶/۰۱/۱۴۰۲ لغایت ۳۰/۰۱/۱۴۰۲ به سایت شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبیwww.abfa-khj.ir ، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir مراجعه نمایید. و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۲۲۱۴۷۳۵۰۵۶ ۸ الی۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲ تماس حاصل فرمایند.

 

                                                                  دفتر حقوقی و  قرارداد ها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی    

شناسه آگهی: ۱۴۷۹۰۰۵
شناسه انتشار: ۱۴۴۳
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شماره نامه: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۱/۲۱