#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

دبیر ستاد استانی مدیریت کرونا خراسان جنوبی گفت: ممنوعیت تردد از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح در شهرهای نارنجی ادامه دارد که اکنون در این استان شامل هفت شهرستان می‌شود.

محمد دهقانی روز سه‌شنبه به رسانه‌ها اظهار داشت: با توجه به وضعیت جدید مخاطره شیوع ویروس کرونا در استان که اعلام شد، هفت شهرستان خراسان جنوبی وضعیت نارنجی (پرخطر) و خوشبختانه چهار شهرستان وضعیت زرد (متوسط خطر) را پیدا کردند.

وی افزود: مطابق قبل ممنوعیت تردد در شهرهای نارنجی رنگ از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح است که تردد داخل شهرها ممنوع بوده و همچنان برقرار است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: ممنوعیت ورود خودروهای با پلاک غیربومی به شهرهای نارنجی هم جزو محدودیت‌هایی است که ادامه دارد.

وی بیان کرد: محدودیت‌ها تا زمانی که وضعیت مخاطره شیوع کرونا به این صورت است، ادامه دارد مگر این که در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم جدید اتخاذ و اعلام شود.

طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ در شهرها از اول آذر ماه امسال همزمان با سراسر کشور در استان خراسان جنوبی آغاز شد و در این طرح، وضعیت شهرهای کل کشور به سه دسته زرد، نارنجی و قرمز و حوزه‌ها و فعالیت‌ها در همه شهرها در پنج بخش ادارات، تجاری، خدماتی و بازرگانی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، ترددها تقسیم شده است.

وضعیت سه‌گانه و نوع محدودیت‌های مرتبط، متناسب با روند بیماری در هر شهر تعیین و اعمال می‌شود.

براساس آخرین رنگ‌بندی شهرستان‌های خراسان جنوبی که ۲۹ آذر ماه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد، چهار شهرستان در وضعیت زرد (متوسط خطر) و بقیه شهرستان‌های استان در وضعیت نارنجی (پرخطر) هستند.

شهرستان‌های بشرویه، خوسف، درمیان و سربیشه به رنگ زرد و شهرستان‌های بیرجند، فردوس، نهبندان، قاینات، طبس، زیرکوه و سرایان، نارنجی رنگ هستند.

محدودیت‌های کرونایی به صورت هوشمند اعمال می‌شود به این معنا که شهرهای کشور براساس ارزیابی هفتگی در هر وضعیتی که قرار می‌گیرند، محدودیت‌های خاص آن وضعیت شامل زرد، نارنجی یا قرمز برای آنها اعمال می‌شود.

بر این اساس برای هفت شهرستان خراسان جنوبی از جمله بیرجند (مرکز استان) محدودیت‌های گروه شهرستان نارنجی اعمال شد یعنی گروه‌های شغلی یک و دو اجازه فعالیت دارند و فعالیت گروه‌های شغلی سه و چهار ممنوع است در مورد ادارات و سازمان‌ها هم تا سقف ۵۰ درصد به تشخیص مدیر مربوطه، نیروها در محل اداره مشغول به کار می‌شوند.

ورود خودروهای شخصی با پلاک غیربومی به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است و خودروهای شخصی پلاک بومی شهرهای قرمز و نارنجی اجازه ورود به سایر شهرها را ندارند.

همچنین در شهرهای زرد گروه‌های شغلی یک، دو و سه اجازه فعالیت دارند و حضور کارکنان در ادارات این شهرها تا دوسوم است. مشاغل گروه یک هم در هیچ‌یک از وضعیت سه‌گانه تعطیل نمی‌شوند.

خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند ۱۱ شهرستان دارد و پیش از اجرای این محدودیت‌ها، هفت شهرستان استان در وضعیت قرمز (خیلی پرخطر) بودند.