#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: با پیگیری مسوولان خراسان جنوبی برای رفع موانع و مشکلات راه‌اندازی مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶، مقدمات راه‌اندازی این مرکز فراهم شده است.

، نشست بررسی موانع و مشکلات راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار برگزار شد.

سید محمدرضا طالبی در این نشست گفت: مقرر شد ساختمان اداره کل استاندارد که در اختیار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برای راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ قرار گرفته با همکاری شهرداری بیرجند، تجهیز و آماده بهره‌برداری شود.

از دیگر مصوبات جلسه این بود که طبق قانون، اداره کل بهزیستی استان مدیریت و اداره مرکز ماده ۱۶ را برعهده داشته باشد.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی درخصوص تخصیص اعتبارات استانی و همکاری لازم برای راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ استان قول مساعد داد.

براساس ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان مکلف شده‌اند برای ترک اعتیاد به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب که توسط مراجع رسمی و متولی درمان کشور تعیین می‌شوند، مراجعه کنند.

همچنین در اجرای ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر چنانچه فرد معتاد با وجود زمینه مناسب برای درمان و امکانات لازم برای ترک اعتیاد اقدام نکند، متجاهر شناخته شده و در چنین شرایطی باید او را به مراکز درمان اجباری ارجاع داد.