#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

تاکنون ۴۷ هزار ۵۵۲ مسکن روستایی در خراسان جنوبی مقاوم سازی شده است.

مقاوم سازی ۴۷ هزار ۵۵۲  مسکن روستایی در خراسان جنوبیمدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان جنوبی گفت: شاخص استان در زمینه مقاوم سازی مسکن  روستایی ۵۳/۵ درصد است که حدود ۱/۵ درصد از شاخص کشوری بیشتر است.  تنها با اشاره به اینکه امسال درخصوص تسهیلات مسکن روستایی  ۴ هزار ۳۵۰  مورد سهم مصوب استان خراسان جنوبی بوده است، گفت: تاکنون ۳ هزار ۸۶۲ مورد به استان ابلاغ شده است.

وی افزود: از این تعداد  هزار ۸۹۴ واحد در مرحله انعقاد قرار داد، هزار ۵۴۵ در مرحله فونداسیون، هزار ۱۱۶ اسکلت سقف و ۶۲۳ واحد در مرحله  پایانه کار رسیده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی تسهیلات مسکن روستایی را در حال حاضر ۱۰۰ میلیون تومان عنوان کرد وافزود: این تسهیلات تا ۲۰۰ میلیون تومان تصویب شده که پس از ابلاغ به استان کار پرداخت شروع می‌شود.

تنها همچنین به انعقاد تفاهم نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد مسکن برای هزار واحد مسکن محرومین اشاره کرد وافزود: تاکنون ۶۷۹ پرونده تشکیل شده است.