معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: رابطه منطقی بین مطالبه و خواست عمومی با وظایف سازمانی موجب توسعه در ابعاد مختلف از جمله توسعه اجتماعی می‌شود.

ناصر خوش خبر روز چهارشنبه در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان اظهار داشت: تا زمانی که اجتماع وجود دارد، شاهد مسایل اجتماعی، آسیب و جرم اجتماعی هستیم لذا باید درصدد مدیریت این موضوعات باشیم.

وی گفت: مقابله با مسایل و آسیب‌های اجتماعی در استان خراسان جنوبی با تجمیع توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی از جمله اعضای کارگروه اجتماعی و فرهنگی شتاب بیشتری می‌گیرد و قابل تحقق است.

معاون استاندار خراسان جنوبی افزود: آسیب‌های اجتماعی استان با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای آموزشی به ویژه کارگروه اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی و چاره‌اندیشی قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: نزاع فردی و جمعی، طلاق و سرقت از جمله مسایل و آسیب‌هایی است که باید در کارگروه اجتماعی برای آن چاره‌جویی شود و لازم است که مسائل و معضلات اجتماعی به صورت ‌تخصصی با استفاده از منابع و امکانات دستگاه‌های اجرایی استانی در ظرف زمانی مشخص مورد رسیدگی قرار گیرند و شتاب بخشی به این امر با برگزاری هدفمند جلسات کارگروه محقق می‌شود.

خوش خبر، نیازسنجی را لازمه اجرای هر طرحی در حوزه اجتماعی و فرهنگی دانست و ادامه داد: آنچه مورد انتظار است بومی کردن طرح‌ها است نه اینکه طرحی خارج از استان تنظیم و به استان دیکته شود.

وی بر لزوم به‌روز رسانی آمار حوزه اجتماعی تاکید و بیان کرد: آمارهای واقعی منجر به برنامه‌ریزی درست شده و از این حیث حایز اهمیت است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: ظرفیت دستگاه‌های اجرایی باید در طرح‌های فرهنگی و اجتماعی به کارگیری شود.

در این نشست طرح تمشک (توانمندسازی، مشاوره و مددکاری، شاداب سازی و کارایی) به عنوان زیرمجموعه‌ای از طرح نماد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به ایرادات وارده در این نشست به تصویب نرسید.

طرح درخواست ایجاد گروه کاری در حوزه معلولان و مهارت آموزی آنان که از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای در این کارگروه مطرح شد نیز مورد موافقت اعضا قرار نگرفت.