#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

سرپرست فرمانداری بشرویه گفت: معرفی مفاخر از جمله بدیع الزمان فروزانفر به نسل جوان باعث انتقال هویت و فرهنگ می شود.

، حسن علیزاده درباره ضرورت و نتایج پرداختن به مفاخر و از جمله برگزاری همایش بزرگداشت بدیع الزمان فروزانفر گفت: او از مفاخری است که بیشتر از آن که در شهرستان یا استان مشهور باشد در کشور و حتی جهان به عنوان مولوی پژوه برتر شناخته شده و به او استناد می شود.

به گفته وی شناساندن این قبیل مفاخر به جامعه در انتقال هویت، فرهنگ و خودباوری به نسل جوان تاثیرگذار است.

علیزاده تاکید کرد: انتقال این ارزش ها به نسل جوان باعث می شود کشورهای غربی نتوانند الگو و هویت خود را بر نسل جوان ما غالب کنند. از طرف دیگر برخی کشورهای همسایه در صدد هستند به نوعی مفاخر ما را مصادره کنند، چنان چه در معرفی و شناساندن آن ها خوب کار نشود آن ها را از دسترس ما خارج کرده و یا به فرقه هایی وابسته می کنند.

وی در مورد یادبود یا المان و… به نام استاد فروزانفر خاطرنشان کرد: در بشرویه خیابانی به نام این استاد فرهیخته وجود دارد و جلسات پژوهشی با محوریت آثار او هر هفته برگزار می شود. برگزاری همایش بین المللی برای سال آینده هم در دست پیگیری است .