دبیرهفدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت مدیران ستادی این جشنواره را معرفی و منصوب کرد.
دکترجلال غفاری طی احکامی جداگانه آقایان دکترمحسن رفیعی،دکتراسماعیل آجرلو،محسن جوادی و پرویز رادی ده نوی رابه ترتیب به عنوان دبیراجرایی،قائم مقام،مشاورعالی دبیرو مدیر کمیته استانها و مدیر دبیرخانه معرفی و منصوب کرد.
دکترمحسن رفیعی با مدرک دکترای ریاضی،مدیرفرهنگی،مدرس،پژوهشگرونویسنده ، تاکنون در بیش از ۴۰ جشنواره ملی و بین المللی به عنوان دبیرو مدیراجرایی فعالیت داشته است.
مشاورقائم مقام وزیرکشور،مشاورفرهنگی قرارگاه جنگ نرم و عضویت درکمیسیون فرهنگی مجمع عالی بسیج سخنرانی و تالیف چندین کتاب،مقاله و پژوهش درموضوعات مختلف ادبی،فرهنگی و هنری از دیگر سوابق وی به شمار می آید.
دکتر اسماعیل آجرلو پژوهشگر،مدیرفرهنگی،مدرس دانشگاه،بامدرک دکتری تخصصی رشته حقوق ازدانشکده حقوق دانشگاه تهران پیش از این دبیری ۴ دوره دبیرخانه بین المللی حقوق بشرامریکایی را برعهده داشته است.
مدیرکل حوزه هنری استان البرز،عضویت درپژوهشکده شورای نگهبان، و تدریس در دانشگاه امام صادق(ع) و نیز نگارش چندین کتاب و مقاله تخصصی در موضوعات فرهنگی هنری از جمله سوابق وی می باشد.
محسن جوادی بازیگر،کارگردان و فعال فرهنگی،کارشناس هنرهای نمایشی و کارشناس ارشد علوم ارتباطات می باشد که پیش از این به عنوان مدیرهماهنگی بخش تهران در جشنواره های تئاتر مقاومت و مدیر دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت فعالیت داشته است.
سرپرست انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس وعضویت در شورای فیلم و سریال این انجمن ،و معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج هنرمندان کشوراز دیگر سوابق وی می باشد.وی هم اکنون قائم مقام انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس ومعاون امور استان های بنیاد فرهنگی روایت فتح می باشد.
پرویز رادی دهنوی فعال فرهنگی،نویسنده،پژوهشگر و کارگردان می باشد.مسئولیت دبیرخانه چندین دوره جشنواره بین المللی سینما حقیقت،مسئول اجرایی و ناظرکیفی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،مدیریت تماشاخانه سرو انجمن تئاترانقلاب و دفاع مقدس از جمله فعالیت های برجسته ایشان به شمار می رود.
هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با شعار “گفتمان مقاومت،نهضت جهانی مستضعفین و آزادی قدس شریف” و به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح بادبیری دکتر جلال غفاری اسفند سال جاری در خلیج همیشگی فارس برگزار خواهد شد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور