?در جشنواره استانی تجلیل از برگزیدگان جایزه ملی رویداد جوانی جمعیت، فعالان عرصه جوانی جمعیت و تعالی خانواده استان در پنج بخش معرفی شدند.
در جشنواره استانی تجلیل از برگزیدگان جایزه ملی رویداد جوانی جمعیت که با حضور استاندار همراه بود، منتخبان این عرصه در پنج بخش دستگاه ‌های اجرایی، بخش خصوصی، نخبگان، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه و هنر تجلیل شدند.
?رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت مبتنی بر ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تجلیل از عملکرد فعالان حوزه جوانی جمعیت و فرزندآوری در یک سال گذشته می‌پردازد و در بخش ‌های رسانه، نخبگان، خانواده‌ها، دستگاه‌های حاکمیتی، مدیران، سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی برگزار می‌شود.
?بنا به این رده بندی و در دو شاخص اختصاصی چهار دستگاه و عمومی نیز چهار دستگاه معرفی شدند.
?دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل بیمه سلامت، دانشگاه بیرجند و صدا و سیما در شاخص‌های اختصاصی و همچنین دانشگاه علوم پزشکی، شرکت آب و فاضلاب، اداره کل بهزیستی و اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در شاخص‌ عمومی در بین دستگاه های اجرایی استان، عنوان برتر را کسب کردند.
?در حوزه مدیران نیز دکتر موسوی میرزایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند متولد سال ۱۳۶۱ به جهت داشتن چهار فرزند؛ جایگاه مدیر نمونه را به خود اختصاص داد.
?دکتر علی اکبر محمدی مدیر فرهنگی دانشگاه بیرجند متولد دهه ۶۰ نیز با پنج فرزند شایسته تقدیر شناخته شد.
?در بخش شرکت‌های خصوصی از شرکت کویرتایر و در بخش نخبگان نیز مهدیه مالکی مؤلف کتاب “سیمای جمعیت خراسان جنوبی تا افق ۱۴۱۵” صاحب رتبه برتر شدند.
?دکتر جواد مکانیکی عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند و مؤلف مقالات متعدد و راهنمایی پایان‌نامه های دانشجویی با موضوع جمعیت نیز در شمار نخبگان قابل تقدیر معرفی شد.
?مؤسسه پارت انگیزش خاوران و مؤسسه بیت الزهرای طبس در بخش سازمان‌های مردم نهاد و گروه سرود شهرستان بشرویه(فرشته کوچولو) در بخش رسانه و هنر نیز در این مراسم تجلیل شدند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور