🔹معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: در حوزه گردشگری خراسان جنوبی باید فصل نوینی با بهره گیری از آی تی رقم بخورد.
ی؛ جواد اشرفی در مراسم افتتاح مجموعه گردشگری غذای هوشمند زر سرخ  که با حضور تعدادی از مدیران کل دستگاه های اجرایی و فعالان بخش خصوصی حوزه گردشگری انجام شد، با قدردانی از زحماتی که برای راه اندازی این مجموعه انجام شده، بیان داشت: حلقه زرینی از پتانسیل های ارزشمند در خراسان جنوبی وجود دارد که باید آنها را به نقاط مختلف کشور به خوبی معرفی کنیم.
🔹وی با اشاره به این نکته که وقتی انسان فرد جوان با انگیزه ای را می بیند، لذت می برد، افزود: امروزه آی تی جزو لاینفک پروژه های اقتصادی است و بخش اعظم موفقیت گردشگری در سطح بین المللی و برون مرزی به آی تی وابسته است که باید برای تقویت آن بیش از گذشته کار شود.
🔹معاون استاندار تصریح کرد: با توجه به فضای حاکم بر دستگاه های اقتصادی خراسان جنوبی، امیدواریم با بهره گیری از آی تی کار شاخصی در حوزه گردشگری استان انجام شود.
🔹اشرفی با بیان اینکه از ایده ها در این خصوص استقبال می کنیم ، متذکر شد: از طرف مجموعه اقتصادی استان برای استفاده از ایده های جدید در راستای توسعه خراسان جنوبی، اعلام آمادگی می کنیم.
🔹وی خاطرنشان کرد: حلقه زرینی از پتانسیل های ارزشمند در جای جای خراسان جنوبی وجود دارد که با بهره گیری از حوزه آی تی باید آنها را به خوبی به مردم ایران معرفی کنیم.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور