سعید محمودی ازناوه متولد ۱۳۴۶ تهران است وعکاسی را از سال ۱۳۶۸ هم زمان با تحصیل در رشته حفاظت و مرمت آثار تاریخی آغاز کرد.

عکاسی از بناهای تاریخی و آثار باستانی دل مشغولی اصلی اوست، هرچند عکاسی از زندگی مردم و طبیعت ایران نیز از نگاهش دور نمانده است.

حضور در نمایشگاه های متعدد گروهی عکس در ایران، هلند، اسپانیا، ترکیه و برگزاری ۱۹ نمایشگاه انفرادی در ایران، کره جنوبی، سنگاپور، سوریه، ترکمنستان و فرانسه ، چاپ بیش از ۲۰ کتاب و همچنین انتشار مقالاتی در نشریات ایرانی و خارجی ، تدریس در دانشگاه های هنر، داوری مسابقات متعدد عکاسی و تاسیس انجمن عکاسان دوستدار میراث فرهنگی ایران اشاره داشت.

ازناوه نشان درجه یک هنری عکاسی را نیز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران دریافت کرده است

وی دوره قبل جشنواره عکس کویر و زندکویر را داوری کرده است